top of page

Forum Posts

taisha darlene
Jan 31, 2022
In General Discussions
Tại Việt Nam, IAS tổ chức đào tạo đánh giá viên chính theo tiêu chuẩn ISO 27001 với các chuyên gia giàu kinh nghiệm là đánh giá viên thời gian thực để giúp các đại biểu nâng cao kiến ​​thức và khả năng hiện có của họ nhằm thực hiện đánh giá toàn diện Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS). Chúng tôi cũng cung cấp các khóa đào tạo ISO được IRCA chứng nhận về nhiều tiêu chuẩn ISO, bao gồm ISO 9001, 14001, 22000, 45001 và 22301, để giúp các đại biểu tự tin thực hiện và quản lý đánh giá ISO 27001 tại bất kỳ công ty nào. đào tạo iso 27001
0
0
3

taisha darlene

More actions
bottom of page